Javni poziv osnovnim školama za podnošenje prijava za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja«

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv osnovnim školama za podnošenje prijava za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja«.

Predmet Javnog poziva je odabir najmanje 50 osnovnih škola koje će sudjelovati u svim predviđenim aktivnostima provedbe Eksperimentalnog programa u trajanju od četiri školske godine te u aktivnostima koje su u funkciji Eksperimentalnog programa.

Aktivnosti u funkciji Eksperimentalnog programa uključivat će, ali neće biti ograničene na:

 • Infrastrukturna ulaganja i organizacijske prilagodbe – Svakoj odabranoj školi financirat će se prilagodba i opremanje škole za izvođenje Eksperimentalnog programa, a ukupan iznos ulaganja za sve škole uključene u Eksperimentalni program iznosi 15 milijuna eura (u prosjeku 300.000 eura po školi). Ulaganja se odnose na radove koji ne zahtijevaju izdavanje građevinske dozvole, a uključuju:
 1. povećanje kapaciteta postojeće školske kuhinje i njezino opremanje
 2. povećanje kapaciteta postojeće blagovaonice i njezino opremanje
 3. dodatno uređenje i opremanje prostora škole za cjelodnevni boravak učenika u školi
 4. dodatno opremanje učionica, kabineta i praktikuma u funkciji izvođenja odgojno-obrazovnih programa
 5. dodatno uređenje i opremanje prostora za profesionalni rad učitelja u školi
 6. radovi na adaptaciji i opremanju školskih igrališta/ školskih sportskih dvorana
 7. dodatno uređenje i prilagođavanje postojećih sanitarnih čvorova
 8. dodatno poboljšanje klimatizacijskih uvjeta u školi
 9. dodatno opremanje prostora više namjena.
 • Stručno usavršavanje učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja škole – U okviru Eksperimentalnoga programa Ministarstvo i agencije iz sustava odgoja i obrazovanja organizirat će i provoditi stručna usavršavanja, edukacije i informiranje učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja.
 • Vanjsko vrednovanje i stručno praćenje – Ministarstvo će organizirati stručno praćenje primjene i vanjsko vrednovanje ishoda Eksperimentalnoga programa. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) nositelj je aktivnosti vanjskog vrednovanja Eksperimentalnog programa u svim aspektima ishoda Eksperimentalnog programa.
 • Aktivnosti stručne podrške i razmjene iskustava – Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji škola koje sudjeluju u Eksperimentalnom programu obavezni su tijekom i nakon provedbe Eksperimentalnog programa sudjelovati u svim aktivnostima usmjerenim na sve oblike stručne podrške. Tijekom provedbe Eksperimentalnog programa odgojno-obrazovni djelatnici odabranih škola obavezni su sudjelovati u aktivnostima koje organizira Ministarstvo, a koje su usmjerene na razmjenu iskustava s drugim osnovnim školama u Hrvatskoj, osnivačima škola, roditeljima i drugim uključenim dionicima.
 • Druge aktivnosti povezane s organizacijom i provedbom Eksperimentalnog programa – Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji škola koje sudjeluju u Eksperimentalnom programu obavezni su sudjelovati i u drugim aktivnostima koje su u funkciji Eksperimentalnog programa (primjerice pružanje traženih informacija, sudjelovanje na sastancima, provedba smjernica i slično).
 • Više na: https://mzo.gov.hr/javni-poziv-osnovnim-skolama-za-podnosenje-prijava-za-sudjelovanje-u-eksperimentalnom-programu-osnovna-skola-kao-cjelodnevna-skola-uravnotezen-pravedan-ucinkovit-i-odrziv-sustav-odgoja-i-obrazovanja/5407