Javni poziv Fonda za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina

Javni poziv je dodjela sredstava pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave radi neposrednog sufinanciranja radova, opreme i usluga za provedbu mjera prilagodbe definiranim Programom ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja te Akcijskim planom održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama.

Pravo na korištenje sredstava Fonda mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Cilj ovog Javnog poziva je povećati otpornost lokalne  i  regionalne zajednice prema klimatskim promjenama.

Fond će dodijeliti sredstva sukladno pravilniku u udjelu do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja.

Iznimno, veliki gradovi (više od 35.000 stanovnika) mogu dostaviti dvije prijave od kojih se svaka može odnositi na sufinanciranje jednog projekta provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama, koji može sadržavati više projektnih aktivnosti.

Županije također mogu dostaviti dvije prijave, od kojih se svaka može odnositi na sufinanciranje jednog projekta provedbe mjere prilagodbe klimatskim promjenama, koji može sadržavati više projektnih aktivnosti.

Prihvatljivi troškovi projekta i projektnih aktivnosti su razvoj “zelene infrastrukture” u urbanim i periurbanim područjima.

Ukupni raspoloživi iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 17.000.000,00 €.

Po jednoj prijavi prijavitelj može ostvariti sredstva Fonda najviše do 350.000,00 €.

Svu dokumentaciju potrebno je dostaviti u tiskanom i elektronskom obliku na USB-u, osim projektne dokumentacije koja se dostavlja samo u elektronskom obliku.

Prijava na Javni poziv počinje 28.ožujka 2024. u 9:00 sati, a završava danom iskorištenih predviđenih sredstava, a najkasnije 31.prosinca 2024. godine, a sve informacije mogu

Više na:https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=227