Javni poziv Fonda za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP ZO 9/2023)

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje radova, opreme i usluga za provedbu mjera prilagodbe definiranih u nacionalnim i lokalnim strateškim i planskim dokumentima.

Cilj je provedbom mjera povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedično pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske. 

Ukupni raspoloživi iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 17.000.000,00 EUR

Po jednoj prijavi prijavitelj može ostvariti najviše do 350.000,00 EUR.

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje 19. lipnja 2023., a završava danom iskorištenosti financijskih sredstava, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.
Zainteresirane jedinice regionalne i lokalne samouprave Fondu mogu dostaviti svoju prijavu, koja može sadržavati jedan ili više projekata za koje je moguće dobiti sufinanciranje od maksimalno 350.000 eura, odnosno do 80% opravdanih troškova. Iznimno, gradovi s više od 35.000 stanovnika i županije mogu dostaviti maksimalno 2 prijave. Sredstva će se dodjeljivati do iskorištenja dostupnog budžeta, o čemu će obavijest biti objavljena na stranicama Fonda.

* Korisnici kojima budu odobrena sredstva za sadnju drvoreda, grupe stabala i urbanih šuma imat će priliku zasađeno stablo i kartirati, uz registraciju na međunarodnoj podatkovnoj platformi Map my tree.  

Podnošenje prijava na Javni poziv započinje 19. lipnja 2023. godine od 9:00 sati.

Više na: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=209