Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto REFERENT ZA OPĆE POSLOVE

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto
referent za opće poslove.
Javni natječaj se provodi za zasnivanje radnog odnosa jednog izvršitelja.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Kandidati za radno mjesto referenta za opće poslove u Odjelu za strateško planiranje javne ustanove Razvojna agencija Zagrebačke županije

moraju ispunjavati uvjete:

srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke, opće ili druge odgovarajuće struke,

najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

poznavanje engleskog jezika,

poznavanje rada na računalu (MS Office).

Uz prijavu na javni natječaj kandidati moraju dostaviti:

životopis, vlastoručno potpisan,

dokaz o državljanstvu (preslik domovnice),

dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe o maturi),

dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko

osiguranje (HZMO),

dokaz o znanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika, preslik svjedodžbe),

potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci od objave javnog natječaja (u izvorniku).

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo i jedino u svrhu provedbe javnog natječaja, a sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o

zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18 i Uredbe (EU) 2016/679.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17) na Javni natječaj mogu se javiti osobe obaju

spolova.

Prijave kandidata na javni natječaj primaju se u razdoblju od
8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Kandidatima će biti upućen poziv na testiranje u roku od osam dana od isteka roka za dostavu prijave i pripadajuće dokumentacije za javni

natječaj.

O rezultatima javnog natječaja ili njegovom poništenju, kandidati će biti obaviješteni u roku od trideset dana od dana završetka testiranja.

Nepravovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave i propisana natječajna dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Natječaj za radno mjesto referent za opće

poslove«, na adresu: Ulica Ivana Lučića 2a/XIII, 10000 Zagreb, Razvojna agencija Zagrebačke županije, Povjerenstvo
ne otvarati«.


Razvojna agencija

Zagrebačke županije

Javni natječaj

Odluka o izboru kandidata – Referent za opće poslove