Skip to content

Javna nabava

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Razvojna agencija Zagrebačke županije kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

ERGO osiguranje d.d.

IGITUR ISSA d.o.o.

REVENIO d.o.o.

Plan nabave