Izrada prostornih planova nove generacije

Operativni program: : Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „IZRADA PROSTORNIH PLANOVA NOVE GENERACIJE PUTEM ELEKTRONIČKOG SUSTAVA ePLANOVI“.

Razvojna agencija Zagrebačke županije je za Gradove i Općine na svom području prijavila izradu planova nove generacije putem elektroničkog sustava  „ePlanovi“. Pomoću primjene ePlanova olakšati će se, osuvremeniti, unificirati i digitalizirati procedure izrade prostornih planova u Hrvatskoj te omogućiti uspostavu platformi i digitalnih infrastrukturnih servisa za unapređenje pružanja elektroničkih javnih usluga i smanjiti opterećenja građanima, poslovnim subjektima i investitorima. Time će se odgovoriti na izazove u cjelokupnom sustavu prostornog uređenja i graditeljstva i sustavu upravljanja državnom imovinom te ubrzati izdavanje akata za gradnju i realizaciju investicija na svim razinama upravljanja.

Odobrena sredstva:

Klinča Sela:

1. Izrada XI. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Klinča Sela (vrijednost projekta 30.000€)

2. Izrada II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske- proizvodne i/ili poslovne namjene Klinča Sela (vrijednost projekta 18.000€)

Sveti Ivan Zelina:

1. Transformacija Prostornog plana uređenja Grada Svetog Ivana Zeline (vrijednost projekta 25.000€)

2. Transformacija Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene (I, K) Obrež Zelinski (vrijednost projekta 15.000€)