Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava “ePlanovi”

Kod poziva: NPOO.C2.3.R3-I7.01

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status: 

OTVOREN

Datum objave: 15.01.24, 10:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01.02.24, 10:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.06.24, 16:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Svrha ovog poziva

Svrha Poziva je olakšati, osuvremeniti, unificirati i digitalizirati procedure izrade prostornih planova u Hrvatskoj, omogućiti uspostavu platformi i digitalnih infrastrukturnih servisa za unapređenje pružanja elektroničkih javnih usluga te smanjiti opterećenja građanima, poslovnim subjektima i investitorima. Time će se odgovoriti na izazove u cjelokupnom sustavu prostornog uređenja i graditeljstva i sustavu upravljanja državnom imovinom te ubrzati izdavanje akata za gradnju i realizaciju investicija na svim razinama upravljanja.


Predmet ovog poziva

Ovim će se Pozivom potaknuti izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23).

Ukupna bespovratna sredstva: 11.000.000,00 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 30.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva: