IZRADA projektno -tehničke dokumentacije za izgradnju i opremanje interaktivnog digitalnog objekta dječjeg vrtića u Križu

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i opremanje interaktivnog digitalnog objekta dječjeg vrtića u Križu

NAZIV PROJEKTA: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i opremanje interaktivnog digitalnog objekta dječjeg vrtića u Križu

Opis projekta: Provedbom projekta provesti će se 3 aktivnosti: Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s potrebnim elaboratima, izrada dokumentacije za postupak nabave radova i opreme za provedbu projekta izgradnje i opremanja novog objekta DV u Križu, izrada studije izvedivosti i analize troškova i koristi

Fond: Mehanizam za oporavak i otpornost – NPOO

Priprema projektno tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije

Nositelj projekta: Općina Križ

Iznos projekta: 111.523,49 EUR

Status projekta: PROVEDBA