Izgradnja zgrade područnog dječjeg vrtića u Lonjici

Izgradnja nove zgrade područnog dječjeg vrtića u Lonjici

NAZIV PROJEKTA: Izgradnja nove zgrade područnog dječjeg vrtića u Lonjici

Opis projekta: Ovim projektom planira se izgradnja nove zgrade predškolske ustanove Lonjica kao područnog Dječjeg vrtića Vrbovec, ukupne bruto građevinske površine 422,20 m2. U novom područnom vrtiću bez kuhinje planira se povećanje kapaciteta Dječjeg vrtića Vrbovec za 2 dnevna boravaka, odnosno jedna vrtićka i jedna jaslička skupina što iznosi povećanje kapaciteta za ukupno 32 mjesta.

Fond: Mehanizam za oporavak i otpornost – NPOO

Nositelj projekta: Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova

Iznos projekta: 324.905,44 EUR

Status projekta: PROVEDBA