Izgradnja interpretacijskog centra Andautonija

Izgradnja interpretacijskog centra Andautonija

NAZIV PROJEKTA: Izgradnja interpretacijskog centra Andautonija

Opis projekta: Izgradnja interpretacijskog centra na području arheološkog nalazišta Ščitarijevo

Fond:

Nositelj projekta:

Iznos projekta:

Status projekta: PROVEDBA