IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA KRIŽ

Izgradnja i opremanje interaktivnog digitalnog objekta dječjeg vrtića u Križu

NAZIV PROJEKTA: Izgradnja i opremanje interaktivnog digitalnog objekta dječjeg vrtića u Križu

Opis projekta: Ovim projektom Općina Križ planira izgraditi i opremiti područni vrtić (bez kuhinje) s 4 dnevnih boravaka za vrtićke skupine, čime će se postojeći vrtićki kapaciteti povećati za 80 mjesta. Projekt će djeci vrtićke dobi omogućiti kvalitetan rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Projektne aktivnosti uključivati će: stručni i projektantski nadzor radova, radove izgradnje dječjeg vrtića, nabavu opreme i namještaja za potrebe provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja, promidžbu i vidljivost te upravljanje projektom i administraciju.
Ciljani korisnici ovog projekta su djeca rane i predškolske dobi iz Općine Križ. Ukupna bespovratna sredstva koja se dodjeljuju u okviru ovog Projekta iznose 649.812,00 eura.

Fond: NPOO 2021. – 2026.

Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv

Nositelj projekta: Općina Križ

Iznos projekta: 649.812,00 EUR

Status projekta: PRIJAVA