Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv

Kod poziva: NPOO.C3.1.R1-I1.02

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status: 

OTVOREN

Datum objave: 09.06.23, 08:30

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 09.06.23, 09:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 08.08.23, 23:59

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Svrha ovog poziva

Osigurati infrastrukturne i materijalne kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Stopa sudjelovanja u ranom i predškolskog odgoju i obrazovanju (RPOO) u Hrvatskoj još je uvijek među najnižima u EU. U razdoblju od 2004. do 2016. broj je djece koja pohađaju redovne vrtićke ili jasličke programe u Hrvatskoj porastao za 37,2%, dok je broj dječjih vrtića porastao za 34,7%. U kontekstu smanjivanja veličine generacija djece predškolske dobi u Hrvatskoj, to je rezultiralo znatnim rastom obuhvaćenosti djece redovnim predškolskim programima u istom razdoblju − s 13,4% na 21,4% u djece jasličke dobi te s 41,2% na 59,2% u djece vrtićke dobi. Ipak, postignuta razina je i nadalje znatno ispod barcelonskih ciljeva, koje je postavila EU (33% djece jasličke i 90% djece vrtićke dobi obuhvaćeno RPOO), odnosno cilja Europskog prostora obrazovanja (96% djece između treće godine života i polaska u osnovnu školu obuhvaćeno predškolskim programima). Dodatno, u Hrvatskoj postoje izrazite i sustavne regionalne razlike u obuhvatu djece ranim i predškolskim programima, što produbljuje jaz među djecom obzirom na njihov socioekonomski položaj. Jedna od ključnih investicija ulaganja u odgojno-obrazovnom sustavu u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je izgradnja kapaciteta za dodatnih 22.500 mjesta u predškolskim ustanovama kako bi se povećao obuhvat djece koja sudjeluju u (RPOO) u dobi od 3 tri godine do polaska u školu sa 76,3% na 90%. Ovo ulaganje prilika je za omogućavanje dostupnosti kvalitetnog predškolskog odgoja i obrazovanja svoj djeci u Hrvatskoj bez obzira na socioekonomski status.


Predmet ovog poziva

Ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje predškolskih ustanova.

Ukupna bespovratna sredstva: 51.022.570,00 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 95.561,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 4.778.021,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva: