IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA VESELE BUBAMARE

Izgradnja Dječjeg vrtića Vesele Bubamare

NAZIV PROJEKTA: Izgradnja Dječjeg vrtića Vesele Bubamare

Opis projekta: Ovim projektom Grad Dugo Selo će izgraditi i opremiti matični vrtić u kojem su predviđena 3 vrtićka dnevna boravka i 1 jaslički dnevni boravak čime će se postojeći vrtićki kapaciteti povećati za 72 mjesta. Provedbom ovog projekta rješava se problem nedostatnih vrtićkih mjesta te se djeci vrtićke dobi omogućava kvalitetan rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Projektne aktivnosti uključivat će: izradu projektne i tehničke dokumentacije, stručni nadzor, izgradnju i opremanje vrtića, promidžbu i vidljivost te upravljanje projektom i administraciju.
Ciljna skupina su djeca rane i predškolske dobi s područja Grada

Fond: NPOO 2021. – 2026.

Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv

Nositelj projekta: Grad Dugo Selo

Iznos projekta: 764.484,00 EUR

Status projekta: PRIJAVA