Izgradnja dječjeg vrtića u Rakovcu

NAZIV PROJEKTA: Izgradnja dječjeg vrtića u Rakovcu

Opis projekta: Cilj izgradnje i opremanja građevine javne i društvene namjene u zgradu dječjeg vrtića je poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih usluga za stanovništvo na području Općine Rakovec i osiguravanje za život bitnih uvjeta obitelji koje žive u ruralnom području.

Fond: Mehanizam za oporavak i otpornost – NPOO

Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova

Nositelj projekta: Općina Rakovec

Iznos projekta: 382.241,69 EUR

Status projekta: PROVEDBA