Izgradnja dječjeg vrtića Molvice

Izgradnja DV Molvice

NAZIV PROJEKTA: Izgradnja DV Molvice

Opis projekta: Predmet ove prijave je ulaganje u izgradnju dječjeg vrtića u Molvicama na području Grada Samobora. Cilj projekta je osigurati dodatne kapacitete učionica za jasličku i vrtićku djecu s područja Grada Samobora. Ovim projektom želi se izgraditi dječji vrtić s 3 dnevna boravka od kojeg bi 2 koristila djeca vrtićkog uzrasta, a jedan jaslička djeca. 

Fond: Mehanizam za oporavak i otpornost – NPOO

Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova

Nositelj projekta: Grad Samobor

Iznos projekta: 487.358,15 EUR

Status projekta: PROVEDBA