Interreg program Slovenija-Hrvatska 2021. – 2027.: otvoreni pozivi za standardne projekte

Otvoreni su pozivi za projektne prijedloge standardnih projekata u okviru Interreg Programa Slovenija-Hrvatska 2021. – 2027.

Program se izvodi na osnovi otvorenog javnog poziva, tj. prijavitelji mogu projektne prijave neprekidno podnositi od otvaranja poziva sve dok postoje dostupna sredstva. Zahtjevi koji budu zaprimljeni unutar odgovarajućeg roka prije svake sjednice Odbora za praćenje ukoliko ispunjavanju sve uvjete bit će predmet razmatranja Odbora za praćenje.

Prioritet 1: Zelena i prilagodljiva regija

  • Specifični cilj 2.4: Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa, te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima
  • Specifični cilj 2.7: Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja

Prioritet 3: Dostupna i povezana regija

  • Specifični cilj 6.2: Povećanje učinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama

Otvoreni poziv za prioritet 2

Prioritet 2: Otporna i održiva regija

  • Specifični cilj 4.6: Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama

Prvi rok za podnošenje projektnih prijava:

  • otvoreni poziv za Prioritet 1 i Prioritet 3 (SC 6.2) – prvi rok za podnošenje prijava je 24. svibnja 2023. u 12 sati (CET).
  • otvoreni poziv za Prioritet 2 – prvi rok za podnošenje prijava je 21. lipnja 2023. u 12 sati (CET).

U programu mogu sudjelovati projekti čiji iznos traženih sredstava EFRR-a iznosi:

  • od 250.000 EUR do 2.5 milijuna EUR za prioritet 1 i od 200.000 EUR do 1 milijun EUR za prioritet 3 
  • od 250.000 EUR do 2.5 milijuna EUR za prioritet 2 

Ukupna financijska alokacija za objavljene Pozive iznosi otprilike 18,3 milijuna eura iz EFRR, uz stopu sufinanciranja od 80%.

Više na: http://www.si-hr.eu/2127/hr/regular-projects/