HBOR OSIGURALA DODATNIH 212,8 MILIJUNA KUNA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST

Hrvatska banka za obnovu i razvitak osigurala je dodatnih 212,8 milijuna kuna za provedbu financijskog instrumenta „ESIF krediti za energetsku učinkovitost u zgradama javnog sektora“. Ovim povećanjem ukupno je javnom sektoru stavljeno na raspolaganje više od 400 milijuna kuna izuzetno povoljnih sredstava. Naime, zbog velike potražnje i interesa, inicijalno osiguran iznos od 190 milijuna kuna u vrlo kratkom roku je u cijelosti iskorišten.

 

KAMATNE STOPE OD 0,1 POSTO

Sredstva financijskog instrumenta „ESIF krediti za energetsku učinkovitost u zgradama javnog sektora“ namijenjena su ulaganjima koja će rezultirati smanjenjem potrošnje energije od najmanje 50 posto na godišnjoj razini.

Odobravaju se po kamatnim stopama 0,1; 0,25 ili 0,5% godišnje ovisno o stupnju razvijenosti područja na kojem se projekt provodi te bez naplate uobičajenih bankarskih naknada.

Prihvatljivi korisnici kredita su subjekti koji su, prije podnošenja zahtjeva za kredit, dobili Odluku o financiranju koju im je izdalo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a mogu biti:

  • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave (dalje: JLP(R)S);
  • javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti;
  • tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama;
  • vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti;
  • udruge koje obavljaju društvene djelatnosti i imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom

U slučaju da su Odluku o financiranju koju je izdalo MGIPU dobile javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti, prihvatljivi korisnici kredita su i njihovi osnivači.

 

IZNOS KREDITA, ROK KORIŠTENJA I OTPLATA
Iznos kredita
  • najniži iznos je 100.000 HRK, a najviši 60.000.000 HRK
Rok korištenja
  • do 36 mjeseci
Poček
  • do 12 mjeseci
Rok otplate
  • do 14 godina, uključujući poček Kredit se otplaćuje u mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama.

 

ULOGE U PROVEDBI FINANCIJSKOG INSTRUMENTA

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) zaključili su Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost u zgradama javnog sektora“. Temeljem navedenog Sporazuma, MRRFEU, kao Upravljačko tijelo Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (OPKK), dodijelilo je prvotno doprinos od 190 milijuna kuna iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) predmetnom financijskom instrumentu te ovlastio HBOR za njegovu izravnu provedbu, a zatim i dodatnih 212,8 milijuna kuna, odnosno ukupno 402,8 milijuna kuna. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 i Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 surađuju s HBOR-om u postupku dodjele i korištenja financijskog instrumenta.

 

Više informacija o financijskom instrumentu možete pronaći OVDJE.