Financiranje specijalizacija doktora medicine u Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije

Financiranje 4 specijalizacije doktora medicine u Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije

NAZIV PROJEKTA: Financiranje 4 specijalizacije doktora medicine u Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije

Fond: Mehanizam za oporavak i otpornost – NPOO

Nositelj projekta: Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije

Iznos projekta: 643.005,40 €

Status projekta: PROVEDBA