Financiranje specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara i tehničara u Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije

Financiranje specijalističkog usavršavanja 8 medicinskih sestara i tehničara u Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije 

NAZIV PROJEKTA: Financiranje specijalističkog usavršavanja 8 medicinskih sestara i tehničara u Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije 

Fond: Mehanizam za oporavak i otpornost – NPOO

Nositelj projekta: Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije

Iznos projekta: 287.634,96 €

Status projekta: PROVEDBA