Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija

Kod poziva: NPOO.C1.3.R1-I4.04

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Ograničeni poziv

Status: 

OTVOREN

Datum objave: 19.12.22, 15:30

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 20.12.22, 07:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.08.23, 23:59

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

 

Predmet ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje ulaganja u poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija u okviru „Programa razvoja javne odvodnje otpadnih voda“.

Ovaj poziv obuhvaća ulaganja u sustave javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te ulaganja u sustave javne vodoopskrbe u obuhvatu aglomeracija kojima se uz mjere za smanjenje gubitaka vode utječe i na racionalnije upravljanje sustavima javne vodoopskrbe. Financirat će se ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju sustava javne odvodnje otpadnih voda i/ili uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), izgradnju/rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe i/ili uređaja za pročišćavanje pitke vode (UPPV)  u okviru programske sastavnice NPOO-a: „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija“.

Ukupna bespovratna sredstva: 2.372.640.711,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 2.372.640.711,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela

više na: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/52

Photo by Jacek Dylag on Unsplash