Financiranje liječničkih specijalizacija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026

  • Naziv poziva „Ograničeni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „C5.1.R3-11 Centralno financiranje specijalizacija„
  • Vrijednost potpisanih ugovora 11,6 milijuna eura

Početkom rujna potpisani su ugovori o financiranju triju projekata koje je Razvojna agencija Zagrebačke županije pripremila za prijavu na ograničeni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „C5.1.R3-11 Centralno financiranje specijalizacija„. Zdravstvenim ustanovama Zagrebačke županije dodijeljeno je ukupno 11,6 milijuna eura za financiranje 70 liječničkih specijalizacija.

Najveći iznos od 10.556.884,50 eura dodijeljen je Domu zdravlja Zagrebačke županije za 63 specijalizacije koje obuhvaćaju obiteljsku medicinu, pedijatriju, ginekologiju i opstetriciju, medicinu rada i sporta, oftalmologiju i optometriju, opću internu medicinu, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju te kliničku radiologiju.

Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije dodijeljeno je 643.000,00 eura za 4 specijalizacije iz područja hitne medicine, a Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije 416.942,56 eura za 3 specijalizacije iz školske i adolescentne medicine, mikrobiologije te epidemiologije.