Europski projekti suradnje

Otvoren je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Europske projekte suradnje koji podržavaju projekte u kulturnim i kreativnim sektorima svih veličina i iz različitih zemalja te promiče prekograničnu suradnju.

U skladu s ciljevima programa Kreativna Europa, ova inicijativa potiče sektorsku suradnju u kontekstu kulture i kreativnosti. Novost ovog poziva u odnosu na prošlogodišnje natječaje je u natječajnim kategorijama koje ovisno o broju uključenih partnera mogu biti mali ili srednji.

Za ovaj Poziv na dostavu prijedlogu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu 59.730.025,00 EUR.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 1.000.000,00 EUR.

Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 70%.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj poziv su pravne osobe, uključujući javna i privatna tijela, koja ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • Države sudionice programa Kreativna Europa:
  • Države članice EU (uključujući prekomorske zemlje i teritorije)
  • Države izvan EU:
  • Zemlje EGP navedene u Europskom gospodarskom prostoru i zemlje koje su povezane s programom Kreativna Europa ili zemlje koje su u tijeku pregovora o sporazumu o povezivanju i gdje sporazum stupi na snagu prije potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava.

Očekivano trajanje projekata u svim kategorijama je maksimalno 48 mjeseci.

Više na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2024-coop-2?tenders=false&callIdentifier=CREA-CULT-2024-COOP