Objava novih natječaja Europske urbane inicijative (EUI)

Europska urbana inicijativa (EUI) kroz objavu novih natječaja gradovima pruža potporu za poboljšanje i jačanje kapaciteta u osmišljavanju strategija, politika i projekata održivog urbanog razvoja.

  1. Razmjena između gradova (City-to-City Exchange) 

    Ovim pozivom nudi se potpora gradskim tijelima u rješavanju provedbenih izazova povezanih s održivim urbanim razvojem. Prijaviti se mogu samo gradska tijela iz država članica EU-a. Posebno se potiču prijave iz gradova s manje od 500 000 stanovnika te iz slabije razvijenih i tranzicijskih područja. Više o tome…

    Prijave traju do 17. studenoga 2023. godine.
  2. Gradovi u postupku revizije (Peer Review – Cities Under Review) 

    Cilj ovog poziva je unaprijediti dizajn i provedbu strategija održivog urbanog razvoja kroz postupke sustavnog vrednovanja, suradničkog učenja („peer learning“) i davanja preporuka. Posebno se potiču prijave iz gradova s manje od 500 000 stanovnika, iz slabije razvijenih i tranzicijskih područja te gradova koji nemaju prethodno iskustvo u razvoju strategija održivog urbanog razvoja. Više o tome…

    Prijave traju do 29. svibnja 2023. godine.

S ciljem potpore prijaviteljima, dana 3. svibnja 2023. godine održat će se webinar na kojem će EUI tim za jačanje kapaciteta predstaviti okvir i metodologiju objavljenih poziva te odgovoriti na pitanja potencijalnih prijavitelja.

S EUI timom za jačanje kapaciteta također je moguće rezervirati savjetovanje u trajanju od 15 minuta (jedno savjetovanje po prijavi).

Više na: https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/europska-urbana-inicijativa-eui-objavljeni-novi-natjecaji/5465