EUROPSKA URBANA INICIJATIVA (EUI) – objavljeni novi natječaji

Razmjena između gradova (City-to-City Exchange)  urbana inicijativa (EUI) kroz objavu novih natječaja gradovima pruža potporu za poboljšanje i jačanje kapaciteta u osmišljavanju strategija, politika i projekata održivog urbanog razvoja.

Prijave traju do 17. studenoga 2023. godine.


Ovim pozivom nudi se potpora gradskim tijelima u rješavanju provedbenih izazova povezanih s održivim urbanim razvojem. Prijaviti se mogu samo gradska tijela iz država članica EU-a. Posebno se potiču prijave iz gradova s manje od 500 000 stanovnika te iz slabije razvijenih i tranzicijskih područja.

Više na: https://www.urban-initiative.eu/capacity-building/pilot-call-c2c-exchanges

Gradovi u postupku revizije (Peer Review – Cities Under Review) 

Prijave traju do 29. svibnja 2023. godine.

Cilj ovog poziva je unaprijediti dizajn i provedbu strategija održivog urbanog razvoja kroz postupke sustavnog vrednovanja, suradničkog učenja („peer learning“) i davanja preporuka. Posebno se potiču prijave iz gradova s manje od 500 000 stanovnika, iz slabije razvijenih i tranzicijskih područja te gradova koji nemaju prethodno iskustvo u razvoju strategija održivog urbanog razvoja. 

Više na: https://www.urban-initiative.eu/capacity-building/pilot-call-peer-reviews