Europska komisija objavila program rada za 2024. godinu za provedbu aktivnosti programa Kreativna Europa

Europska komisija objavila je program rada za 2024. godinu za provedbu aktivnosti programa Kreativna Europa s budžetom od 320 mil. EUR od čega je za potprogram Kultura namijenjeno 106 mil. EUR za MEDIA potprogram 185 mil. EUR a za Međusektorski potprogram 57 mil. EUR.

Program Kreativna Europa pružit će financijsku potporu za provedbu aktivnosti, koje će pokrivati ​​aktualne teme poput oporavka i otpornosti kulturnih i kreativnih sektora, uvjeta rada umjetnika, izazova koji se odnose na digitalizaciju, klimatske promjene, rodnu ravnopravnost, održivost, kulturu i dobrobit, te međunarodne kulturne odnose. Nastavit će se nova shema mobilnosti za umjetnike i kulturne djelatnike (Culture Moves Europe) koja je u 2022. godini postala dio standardnih poziva u okviru potprograma Kultura.

Ključni prioriteti u 2024. godini:

1.) Podrška Ukrajini

 2.) Rodna ravnopravnost i ozelenjivanje

3.) Digitalna tranzicija

Više na: https://culture.ec.europa.eu/news/what-to-expect-from-creative-europe-in-2024