ESPON – objavljen poziv na dostavu prijedloga ciljanih analiza

U sklopu programa ESPON objavljen je poziv na dostavu prijedloga za provedbu ciljanih analiza (ESPON Targeted Analyses). Poziv je upućen nacionalnim, regionalnim i lokalnim kreatorima politika da predlože provedbu ciljane analize čiji rezultati će poslužiti kreiranju određenih politika. Prijedlozi se mogu dostaviti do 24. veljače 2023. godine.

Općenito, ESPON će putem javne nabave osigurati ugovaranje stručnih provoditelja odabranih ciljanih analiza, usmjeravati ih i pratiti njihovu provedbu i kvalitetu rezultata. Na godišnjoj razini u tu svrhu osigurano je oko 250.000 EUR.

Prijedlozi potrebnih ciljanih analiza dostavljaju se ESPON EGTC-u (European Grouping on Territorial Cooperation) ispunjavanjem obrasca za digitalnu prijavu.

Svaki od prijedloga treba se odnositi na jedan od četiri tematska akcijska plana (TAP):

Prijedlozi dionika mogu se podnijeti u bilo kojem trenutku, a ESPON EGTC će dvaput godišnje ocjenjivati sve prijedloge zaprimljene do određenog roka. Rok za podnošenje prijedloga je 24. veljače 2023. godine.

Kriteriji prihvatljivosti i odabira navedeni su u sljedećem Vodiču za prijavitelje.

Ukoliko pojedini prijedlog nije odabran, moguće ga je uz doradu ponovno podnijeti.

Za sva dodatna pitanja vezana za postupak podnošenja prijedloga ciljane analize kontakt adresa elektroničke pošte je application@espon.eu.

Molimo da kratku informaciju o podnesenom prijedlogu dostavite na adresu: ESPON.kontakt.tocka@mpgi.hr.

Više na: https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages/14942