Energetska obnova društvene zgrade javne namjene “Općina Dubrava”

NAZIV PROJEKTA: Energetska obnova društvene zgrade javne namjene na adresi Radnička 10, Općina Dubrava -NPOO.C6.1.R1-I1.04.0382

Opis projekta: Energetska obnova

Fond: Mehanizam za oporavak i otpornost – NPOO

Program energetske obnove zgrada javnog sektora

Nositelj projekta: Općina Dubrava

Iznos projekta: 597.252,64 EUR

Status projekta: Prijava