Energetska obnova Centra za rehabilitaciju “Stančić”

Energetska obnova Centra za rehabilitaciju “Stančić”

NAZIV PROJEKTA: Energetska obnova Centra za rehabilitaciju “Stančić”

Opis projekta: Energetska obnova četiri zgrade koja uključuje građevinske, elektrotehničke i strojarske radove

Fond: Mehanizam za oporavak i otpornost – NPOO

Nositelj projekta: Centar za rehabilitaciju “Stančić”

Iznos projekta: 1.401.984,22 EUR

Status projekta: PROVEDBA