Doneseni Planovi razvoja Općine Kloštar Ivanić, Općine Rakovec i Općine Žumberak

Općinska vijeća Općine Kloštar Ivanić, Rakovec i  Žumberak donijela su Planove razvoja za  razdoblje od 2023. do 2030. godine.

Planovi razvoja predstavljaju srednjoročni akt strateškog planiranja kojima se definira okvir za poticanje razvoja općina Kloštar Ivanić, Rakovec i Žumberak. Oni obuhvaćaju smjernice za društveni, gospodarski, infrastrukturni i ekološki razvoj s ciljem poboljšanja kvalitete života stanovnika i održivog razvoja zajednice.

Razvojna agencija Zagrebačke županije kao regionalni koordinator bila je zadužena za pružanje stručne pomoći i koordinaciju izrade Planova razvoja.