Donesen Plan razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027.

Županijska skupština Zagrebačke županije usvojila je na 5. sjednici održanoj 21. ožujka 2022. godine Plan razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027. Riječ je o najvažnijem srednjoročnom aktu strateškog planiranja i budućeg razvoja Zagrebačke županije kojim se omogućuje priprema i provedba važnih projekata i mjera s ciljem daljnjeg razvoja.

U planu razvoja istaknuto je devet strateških projekata čija je provedba u nadležnosti Zagrebačke županije. To su: Razvojni projekt Naftalan, Projekt izgradnje i proširenja zdravstvenih kapaciteta u ispostavama Doma zdravlja Zagrebačke županije (Samobor i Velika Gorica), Centar za gospodarenje otpadom „Zagreb“, Integrirani prometni sustav za Grad Zagreb, Zagrebačku i Krapinsko-zagorsku županiju, Zrakoplovna tehnička škola „Rudolf Perešin“ – izgradnja škole, dvorane i hangara, Centar za razvoj ekološke poljoprivrede, Pametna sela i poljoprivreda, Županijski poduzetnički centar Vrbovec te Interpretacijski centar arheološkog parka Andautonija.

Također, u Planu razvoja sadržano je osam strateških projekata čija provedba nije u nadležnosti Zagrebačke županije, a radi se o: projektu izgradnje nove bolničke zgrade SB za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra, obilaznici Volavja i Petrovine, gradnji ŽC Zaprešić-Bestovje s izgradnjom mosta preko rijeke Save, obilaznici grada Dugog Sela, novoj cesti Prigorje Brdovečko-Bobovica-Samobor s izgradnjom mosta preko rijeke Save, izgradnji tračničke veze Podsused-Sveta Nedjelja-Samobor-Bregana, Regionalnom centru za razvoj stočarstva Dubrava te izgradnji infrastrukture za širokopojasni pristup internetu.

„Zagrebačka županija vodeća je inovativna gospodarska županija čiji se razvoj temelji na društvu znanja, prepoznatljivoj i očuvanoj kulturnoj i prirodnoj baštini, privlačnosti za rad, boravak i življenje, a povezana je skladno s razvojem grada Zagreba“ – vizija je Plana razvoja čiji strateški okvir sadrži četiri posebna cilja:

 

  1. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva,
  2. Zelena županija čiji se razvoj temelji na ekološkoj i inovativnoj proizvodnji hrane i razvoju pametnih sela,
  3. Poboljšati infrastrukturu i kvalitetu života održivim korištenjem prirodnih resursa i kulturnih dobara,
  4. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem.

 

U svim svojim dijelovima Plan razvoja usklađen je s Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine.

Plan razvoja Zagrebačke županije za period 2021-2027.