Dogradnja dječjeg vrtića “Potočić” -Pisarovina

Dogradnja dječjeg vrtića “Potočić” -Pisarovina

NAZIV PROJEKTA: Dogradnja dječjeg vrtića “Potočić” -Pisarovina

Opis projekta: Ovim projektom planira se izvršiti dogradnja dječjeg vrtića “Potočić” u Pisarovini i time  povećati kapacitet vrtića za dvije funkcionalne cjeline koje će omogućiti dodatni smještaj za 40 mjesta djece vrtićke dobi.  

Fond: Mehanizam za oporavak i otpornost – NPOO

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv, NPOO.C3.1.R1-I1.01

Nositelj projekta: Općina Pisarovina

Iznos projekta: 324.905,43 EUR

Status projekta: PROVEDBA