Dogradnja dječjeg vrtića Izvor

Dogradnja DV Izvor

NAZIV PROJEKTA: Dogradnja DV Izvor

Opis projekta: Predmet ove prijave je ulaganje u dogradnju Dječjeg vrtića Izvor. Cilj projekta je osigurati dodatne kapacitete učionica za jasličku i vrtićku djecu s područja Grada Samobora. Ovim projektom želi se kroz izvedbu građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje dijela prostora uz postojeću građevinu matičnog vrtića Izvor povećati kapacitet za dodatna 2 dnevna boravka za jasličku djecu i 4 dodatna dnevna boravka za djecu vrtićkog uzrasta. 

Fond: Mehanizam za oporavak i otpornost – NPOO

Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova

Nositelj projekta: Grad Samobor

Iznos projekta: 974.716,30 EUR

Status projekta: PROVEDBA