DANI REGIONALNOG RAZVOJA I EU FONDOVA

Na Danima regionalnog razvoja i EU fondova u Šibeniku, 8. prosinca 2023., Razvojnoj agenciji Zagrebačke županije uručen je Sporazum za dodjelu bespovratnih sredstava za tehničku pomoć regionalnim koordinatorima od ministra Šime Erlića, ispred Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Navedenim Sporazumom za razdoblje 2024./2025. Razvojna agencija osigurala je 768.382,00 eura financijskih sredstava za provedbu aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova. Dodijeljena bespovratna sredstava RAZŽ će koristiti u svrhu pružanja kvalitetne podrške (potencijalnim) korisnicima na regionalnoj odnosno lokalnoj razini kako slijedi:

a)            pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama s područja županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije.

b)           provedba mjere informiranja i obrazovnih aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostale pravne osobe s javnim ovlastima s područja županije.

c)            izrada županijskih razvojnih strategija i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje županije; stručni i savjetodavni poslovi u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije, te izvještavanje o njihovoj provedbi.