Skip to content

Baza projekata Zagrebačke županije

 • Baza projekata

  Razvojna agencija Zagrebačke županije radi provedbe i učinkovitijeg praćenja Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije do 2020., ažurira Bazu županijskih razvojnih projekata.

  Cilj je prikupiti sve ideje, prijedloge i projekte koji su važni za razvoj Zagrebačke županije te za ostvarivanje ciljeva i mjera utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom.

  Od prikupljenih ideja, prijedloga i projekata kontinuirano će se sastavljati cjeloviti pregled (baza) svih projekata u Zagrebačkoj županiji.

  Ova baza projekata bit će osnova Partnerskom odboru zaduženom za provedbu Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije do 2020., županu te regionalnom koordinatoru (Razvojnoj agenciji Zagrebačke županije) da temeljem strateških ciljeva i mjera utvrđenih u strategiji i drugim strateškim dokumentima izabiru, kandidiraju za financiranje i pružaju potporu provedbi projekata koji su predloženi kao županijski projekti.

 • Uvjeti prijave

  Prijaviti se mogu projekti u svim područjima razvoja čija je vrijednost najmanje 500.000 kuna,  projekte mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe s registriranom  djelatnošću u Republici Hrvatskoj uz uvjet da će se projekt provoditi na području Zagrebačke županije.

  Prednost će imati projekti koji izravno pridonose ostvarenju strateških ciljeva, prioriteta i mjera utvrđenih u Strategiji razvoja Zagrebačke županije i drugim strateškim dokumentima.

  Tekst Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije (Glasnik Zagrebačke županije 29/2017), dostupna je na  Internet stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr/ i na stranicama Razvojne agencije Zagrebačke županije www.razz.hr.

 • Obrasci

  Za svaki prijedlog projekta potrebno je ispuniti novi Obrazac (ORP ZŽ). Obrazac i Upute za popunjavanje Obrasca nalaze se na slijedećem linku:

  OBRAZAC RAZVOJNIH PROJEKATA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

  UPUTE ZA ISPUNJAVANJE

  Molimo Vas da svoje ispunjene Excel obrasce dostavite u elektroničkom obliku na e-mail: baza@razz.hr.

  Vaš projekt će biti upisan u Bazu projekata nakon što Vam dostavimo obrazac s identifikacijskim brojem.