Otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“, Investicijskog prioriteta 9.iv „Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa“, Specifičnog cilja 9.iv.2 „Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije“.sklopu Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“, Investicijskog prioriteta 9.iv „Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa“, Specifičnog cilja 9.iv.2 „Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije“.sklopu Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Opći cilj Poziva je doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Pozivom će se financirati projekti koji će poticati inovativan pristup u osiguranju produljenog radnog vremena vrtića s ciljem veće dostupnosti, priuštivosti i obuhvaćenosti djece  programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Dječjim vrtićima, omogućit će se i razvoj posebnih programa te jačanje kapaciteta odgojitelja/ica, stručnih suradnika i stručnih radnika (logopeda) s ciljem unaprjeđenja usluga kroz edukacije usmjerene na jačanje stručnih kompetencija te edukacije kuhara/ica o zdravoj prehrani. U skladu s navedenim, projekti koji će se financirati u okviru ove operacije doprinijet će usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima kroz unaprjeđenje usluga, produljenje radnog vremena dječjih vrtića te daljnji razvoj postojećih i/ili novih programa.

Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave, Vrtići

Ukupna Vrijednost poziva: 300.000.000,00Kn

Intezitet potpore: 100%

Iznos potpore po pojedinom projektu iznosi minimalno 500.000,00kn dok je najviša vrijednost potpore 6.000.000,00Kn.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga počinje teći od 18.1.2021. godine u 9:00 sati pa do 31.03.2021. godine

Razvojna agencija Zagrebačke županije ima sve tehničke i administrativne kapacitete za uspješnu prijavu i provedbu ovakvih i sličnih projekata i slobodni smo Vam ponuditi našu besplatnu konzultantsku pomoć sa ciljem povećanja kvalitete života i razvoja naše županije.