73.13. Ulaganja – Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima

Komunalna, društvena i socijalna infrastruktura su važan element kvalitete života ruralnih područja koja su još uvijek suočena s nedostatkom određene vrste javne infrastrukture i nisu iste kvalitete u odnosu na urbana područja. Javna infrastruktura koja se planira financirati unutar ove intervencije će pridonijeti ublažavanju nepovoljnih demografskih kretanja na ruralnom području i omogućiti povoljnije uvjete za društveni i održivi gospodarski razvoj odnosno doprinijeti zadržavanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta.

Pravilnik o provedbi intervencije 73.13 Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima i intervencije 74.01 Potpora za sustav javnog navodnjavanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. (NN 152/2023)

Prvi Natječaj za provedbu intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027 od 22. prosinca 2023

Više na https://www.apprrr.hr/73-13-ulaganja-potpora-javnoj-infrastrukturi-u-ruralnim-podrucjima/