Rekonstrukcija postojeće građevine u Kulturni centar  Gradec

Rekonstrukcija postojeće građevine u Kulturni centar  Gradec

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija postojeće građevine u Kulturni centar  Gradec

Opis projekta: Provedbom projekta rekonstrukcije postojeće građevine u zgradu kulturnog centra Gradec želi se postići poboljšanje životnog standarda sa ciljem proširenja lokalnih temeljnih usluga za stanovništvo, te osiguranje adekvatnog prostora za aktivnosti stanovnika naselja Gradec kao i rad i razvoj udruga registriranih na području Općine Gradec.

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Mjera 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Nositelj projekta: Općina Gradec

Iznos projekta:604.410,63 EUR

Status projekta: Odobreno

Izno