24. krug programa Clubture-HR // poziv za predlaganje suradničkih projekata i turneja za 2024. godinu

Poziv je namijenjen organizacijama nezavisne kulture: udrugama, umjetničkim organizacijama i neformalnim grupama i inicijativama.

Nositelji i njihovi partneri moraju djelovati na području nezavisne kulture i kulture mladih te prihvaćati načela djelovanja i ciljeve Saveza udruga Klubtura, odnosno Clubture-HR programa navedenih u Statutu i Pravilniku organizacije.

Kroz program se realiziraju projekti i turneje kulturne razmjene i suradnje na području Hrvatske.

Sadržaji javnih događanja koji se podupiru u sklopu programa:

 • suvremena umjetnost (vizualna, filmska, izvedbena, književnost, glazbena, itd.) i nove umjetničke prakse
 • urbana kultura i kultura mladih
 • novi mediji i tehnologije
 • interdisciplinarni kulturni projekti
 • suvremene umjetničke, društvene i kulturne teorije i istraživanja
 • arhitektura i urbanizam
 • razvoj kulturne politike
 • edukacija vezana za gore navedena područja

Prijedlozi sadržaja koji su dominantno vezani za turizam, kulturno-umjetnički amaterizam, kulturnu baštinu i ostale djelatnosti izvan područja nezavisne kulture i umjetnosti neće biti prihvaćeni, tj. smatrat će se da nisu zadovoljili formalne uvjete ovog poziva.

Realizacija projektnih aktivnosti: od 15.3.2024. do 15.12.2024.

Način prijave 

Najkasnije do navedenog roka (14. prosinca 2023. u 14 sati) potrebno je isključivo putem online prijavnice dostaviti prijedlog projekta ili turneje. 

Upute za ispunjavanje prijavnice 

Prijedlog mora sadržavati:

 • odgovore na pitanja navedena u prijavi za predlaganje projekata/turneja uz budžet potreban za realizaciju projekta/turneje
 • Potpisom i žigom ovjerenu (žig je obavezan samo za nositelje s registriranim organizacijama i one kojima je to propisano u Statutu) izjavu da se s predloženim aktivnostima nije samostalno apliciralo na pozive za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija RH kao ni za program podrške Zaklade Kultura nova (dokument izjave se prilaže u sustavu prijave)
 • potpisom i žigom ovjerenu izjavu svakog partnera o sudjelovanju na projektu (izjava partnera se prilaže u sustavu online prijave, a u slučaju više partnerskih izjava prilaže se u .zip ili sličnom formatu)

O pozivu

Od 2023. godine SU Klubtura godišnje objavljuje jedan poziv za predlaganje suradničkih projekata i turneja. 

Poziv je otvoren za sve organizacije koje pripadaju području djelovanja mreže Clubture, odnosno za organizacije članice mreže i za organizacije koje nisu članice mreže.

SU Klubtura svake godine prijavljuje Clubture-HR program na javna sredstva namijenjena financiranju javnih potreba u kulturi Grada Zagreba, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te Zaklade Kultura nova. Po završetku procesa namicanja sredstava te nakon prikupljanja prijedloga projekata, konačnu odluku o tome koji će se projekti i turneje financirati, donijet će zajedno svi predlagatelji i Skupština SU Klubtura u prvoj četvrtini 2024. godine.

Prijava prijedloga

Prijedloge možete prijaviti u obliku suradničkog projekta ili turneje. Broj prijava po nositelju nije ograničen.

SURADNIČKI PROJEKT    (2 partnera – 3 mjesta – 3 događaja)

Pod suradničkim projektom podrazumijevamo određeni niz povezanih događaja koji su otvoreni za javnost, kao što su različiti kulturni događaji otvoreni za širu javnost (npr. koncerti, predstave, izložbe, projekcije, predavanja i slično), ali i oni namijenjeni nekom užem krugu (kao što su radionice, simpoziji i slično) koji su također dostupni javnosti. Unutar projekta moguće je organizirati i boravak (rezidenciju), ali samo ukoliko boravak umjetnika ili suradnika na projektu u konačnici rezultira javnim događajem. 

U suradnički projekt moraju biti uključena najmanje dva partnera (nositelj i jedna partnerska organizacija) koji zajednički sudjeluju u realizaciji. Sadržaji unutar projekta moraju se odvijati u najmanje tri različita grada ili mjesta. U sklopu projekta moraju se realizirati najmanje tri različita javna događaja. 

SURADNIČKA TURNEJA    (3 partnera – 3 mjesta – 1 događaj)

Pod suradničkom turnejom podrazumijevamo organizaciju jednog ponavljajućeg događaja otvorenog za javnost (npr. koncerta, predstave, izložbe, projekcije, predavanje, radionica, simpozija i slično) ili ponavljajuće kombinacije događanja s više različitih produkcijskih formata. U okviru turneje moguće je organizirati i rezidenciju, ali samo ukoliko boravak umjetnika ili suradnika na projektu u konačnici rezultira javnim događajima u minimalno tri različita grada ili mjesta. 

U turneju moraju biti uključena najmanje tri partnera (nositelj i dvije partnerske organizacije) koji zajednički sudjeluju u realizaciji. Identičan sadržaj unutar turneje mora se odvijati u najmanje tri različita grada ili mjesta te biti dostupan javnosti. 

Napomena: 

Unutar Clubture-HR programa ne mogu se predlagati aktivnosti isključivo produkcijske naravi (npr. produkcija nekog umjetničkog rada), kao ni aktivnosti koje su namijenjene isključivo članovima pojedine organizacije (npr. edukacijske aktivnosti za članove). 

Nije moguće predlagati sadržaje koji su u istom mjestu već bili ranije realizirani u sklopu programa Clubture-HR.

KATEGORIJE BUDŽETA

Dvije su kategorije kojima se određuje maksimalan iznos sredstava koja se unutar programa Clubture-HR mogu ostvariti za pojedini projekt ili turneju iz sredstava SU Klubtura.

Kategorija A: projekti / turneje do 3.000 eura 

Kategorija B: projekti / turneje do 5.000 eura 

Pojedini projekt ili turneja može se prijaviti isključivo unutar jedne od ponuđenih kategorija. Projekti i turneje koji se prijavljuju unutar kategorije B mogu iz sredstava SU Klubtura biti financirani do 85% od ukupne vrijednosti, odnosno ukupnog budžeta projekta ili turneje.

Pravila za ispunjavanje prijavnice 

U prijedlozima je potrebno navesti: sve uključene partnere, plan događaja (preliminarni program), gradove/mjesta te planirane prostore odvijanja. 

Nije potrebno navoditi konkretne datume osim ako oni već nisu dogovoreni. 

Na događajima koji se predlažu za odvijanje u turističkim mjestima potiče se realizacija kulturnih sadržaja van turističke sezone. 

U prijedlozima je važno navesti i parametre sudjelovanja: na koji način projekt ili turneja uključuje publiku i javnost te kako doprinose lokalnoj zajednici u kojoj se provode.

U slučaju predlaganja suradničke turneje potrebno je navesti podatke o izvođačima (umjetnici, predavači, itd.) čiji će se radovi distribuirati turnejom te prikupiti i u prijavnici na odgovarajućem mjestu priložiti najvažnije reference vezane uz predloženi sadržaj (mjesta dosadašnjih izvedbi, kritike, recenzije itd.).

Pravila za izradu budžeta

Za projekte / turneje u Kategoriji A potrebno je navesti samo troškove koji se planiraju financirati iz sredstava SU Klubtura.

Za projekte / turneje u Kategoriji B potrebno je navesti ukupni budžet projekta / turneje, koji uključuje troškove koji se planiraju financirati iz sredstava SU Klubtura (do 85%) kao i troškove koji se planiraju financirati iz drugih izvora (najmanje 15%).

Iz sredstava SU Klubtura mogu se pokriti isključivo troškovi koji proizlaze iz suradnje, i to: