Poziv za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavilo je Poziv za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu.

CILJ POZIVA: Povećanje broja i vidljivosti programa koji omogućuju promicanje kulture čitanja i poticanje čitateljskih navika među građanima svih dobi, razvoj čitalačkih kompetencija i aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju, dostupnost kulturnim i umjetničkim sadržajima vezanim za čitanje i književnost i kreiranje procesa koji će podići razinu aktivnoga sudjelovanja u kulturi čitanja i umjetnosti, učiniti čitanje dostupnijim, prepoznajući različitost potreba čitateljske publike, njezinih socijalnih i ekonomskih iskustava te dob potencijalnih korisnika;

PRIHVATLJIVI PREDLAGATELJI: samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja;

VISINA POTPORE: najniži iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 20.000,00 kuna, dok je najviši iznos potpore 100.000,00 kuna;

RIHVATLJIVO RAZDOBLJE PROVEDBE PROGRAMA: programi će se provoditi tijekom 2021. godine;

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

– aktivnosti poticanja čitanja i razvoj čitalačkih kompetencija i aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju;
– stvaranje angažirane čitateljske publike koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnom i neformalnom okruženju;
– omogućivanje pristupa čitateljskim programima u prometno slabije povezanim područjima, povećanje sudjelovanja u programima poticanja čitanja ranjivih skupina (djeca i mladi, srednja i starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.);
– povećanje vidljivosti važnosti čitanja u tehnološko-medijskom prostoru na inovativan i kreativan način; razvoj modela za interaktivnu komunikaciju s čitateljskom publikom putem digitalnih sadržaja (npr. aplikacije, videoigre, programski kanali ‒ prijenos uživo, digitalne platforme i sl.);
– istraživanja (npr. segmentacija publike, definiranje ciljane skupine i njezinih potreba), razmjena znanja (inovativan i interdisciplinarni pristup), aktivnosti vezane uz edukaciju, čitateljske navike te ulogu čitanja u društvu;
– osmišljavanje i provedba suradničkih praksi s ciljem uključivanja šire zajednice u razvoj programa poticanja čitanja te povezivanje sa sličnim domaćim, ali i inozemnim i međunarodnim inicijativama;
– osmišljavanje inovativnih pristupa u uspostavljanju komunikacije s književnim djelima;
– poticanje književnika i organizacija u kulturi i umjetnosti na razvoj postojeće te stvaranje nove čitateljske publike.

ROK ZA PRIJAVU: 26. ožujka 2021. godine;

 

Prihvatljivi prijavitelji

  • samostalni umjetnici
  • umjetničke organizacije
  • ustanove u kulturi
  • pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske
  • udruge
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja;

Više informacija potražite na:

https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-predlaganje-programa-koji-poticu-citanje-i-razvoj-citateljske-publike-u-republici-hrvatskoj-za-2021-godinu-rok-26-3-2021/20637